Coaches

Coaches ‘Zingen met mensen met dementie’

In 2013 organiseerde Koor&Stem een opleidingsprogramma voor coaches ‘Zingen met mensen met dementie’. De deelnemers kregen een theoretische opleiding in zingen met mensen met dementie, volgden een aantal observatiestages in woon- en zorgcentra waar contactkoren actief zijn en kregen de kans om samen met vrijwilligers een contactkoor op te richten. Zij behaalden het getuigschrift ‘Zingen met mensen met dementie’. Je kan op hen beroep doen om je laten coachen als je een contactkoor in je gemeente wil opzetten.

Sofie Bauwens

Sofie Bauwens studeerde in 2012 af als muziektherapeute aan het Lemmensinstituut. Na haar opleiding koos ze ervoor zich verder te verdiepen en volgde ze verscheidene extra opleidingen. Zo behaalde ze, eveneens aan het Lemmensinstituut, haar bachelor koordirectie. Later behaalde ze het postgraduaat ‘muziek voor kinderen van 0 tot 4 jaar’ aan de Lessius Hogeschool te Mechelen. De ervaring die ze hierin heeft opgedaan en de interesse voor deze doelgroep komen haar zeer goed van pas in het geven van initiatielessen kleuter- en kindermuziek. Ze deed met veel interesse de opleiding “Zingen met mensen met dementie” bij Koor&Stem. In haar vrije tijd is Sofie vooral actief als pianiste. Zo begeleidt zij verscheidene koren en wordt zij vaak gevraagd voor freelance-opdrachten.

 

 

Jaimie Dewulf

Jaimie Dewulf werkt momenteel in het Woon-en zorgcentrum ‘Hallenhuis’  te Brugge als ergotherapeut en referentiepersoon dementie. In haar vrije tijd volgt zij zangles in de ‘Stedelijk academie voor muziek woord en dans’ te Roeselare. In het WZC ‘Hallenhuis’ integreert Jaimie Dewulf muziek tijdens de dagelijkse begeleiding van personen met dementie. Zij begeleidt en ondersteunt graag andere teamleden, families en vrijwilligers om gebruik te maken van het medium ‘muziek’ tijdens de dagelijkse begeleiding van personen met dementie. Jaimie Dewulf stelt haar kennis en praktijkervaring graag ter beschikking van coaching van contactkoren. Zij heeft zelf reeds een contactkoor opgezet en wil de ervaringen van de opstart graag delen. Jamie Dewulf volgde met succes de opleiding ‘Zingen met mensen met dementie’.

 

Brigit Janssens

Brigit Janssens volgde les aan de jeugdmuziekschool en speelt gitaar. Zij werkt al 21 jaar op de dienst ergo-animatie van het woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. De laatste jaren is zij vooral actief op de afdeling  voor bewoners met dementie. Uit haar praktijkervaring leert zij hoe belangrijk het is om met mensen met dementie te zingen en te musiceren. Brigit Janssens volgde met succes de opleiding ‘Zingen met mensen met dementie’.

 

 

 

An Willems

An Willems studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven. Vanaf 1979 geeft zij les in het Heilig-Grafinstituut te Turnhout.In 1983 was zij mede verantwoordelijk voor de oprichting van een muziekhumaniora in deze school. Ze geeft lessen algemene muziekleer en muziekanalyse en ze dirigeert het koor van de leerlingen van de muziekrichting. Vanuit haar overtuiging dat kinderen veel plezier moeten beleven aan zingen schreef ze in opdracht van uitgeverij Altiora uit Averbode vier liedboeken voor jonge kinderen. Ze leerde accordeon spelen in de muziekacademie van Turnhout en speelt momenteel mee in een folkgroep. Sinds 2003 is An dirigent van het Gemengd koor Egidius uit Beerse. Het is belangrijk dat alle leden van dit koor plezier hebben aan het zingen, en als deze vreugde via verscheidene concerten en optredens kan uitgedragen worden naar anderen, dan voelt dit dubbel zo goed!

 

Lief Dries

Veerle Vandenabeele