Begin een contactkoor

Een contactkoor is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naaste familie, hun vrienden en uiteraard ook het verzorgend personeel. Bovendien biedt het contactkoor mensen met dementie en hun familie een zinvolle en leuke activiteit.

De argumenten om te starten met een contactkoor liggen voor het rapen:

  1. Muziek en zang zijn unieke instrumenten om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verhogen.
  2. Samen zingen brengt nieuwe communicatie op gang met hun familieleden en omgeving.
  3. Zingen maakt mensen met dementie ‘wakker’, actiever en toegankelijker.
  4. Zingen appelleert op een positieve manier aan de vermogens van mensen met dementie.
  5. Zingen helpt om aangename herinneringen op te halen.
  6. Liederen helpen om aan te knopen bij een deel van de eigen levensgeschiedenis.
  7. Zingen geeft mensen met dementie letterlijk en figuurlijk een stem.
  8. Samen zingen met mensen met dementie heeft een belangrijk therapeutisch effect: het beperkt de onrust en het spreekt de capaciteiten van personen met dementie aan, in plaats van te focusen op wat ze niet meer kunnen.
  9. Zingen draagt bij tot de destigmatisering van het ziektebeeld dementie.
  10. Zingen is leuk.

Met deze argumenten kun je verzorgers, zangers, begeleiders en andere vrijwilligers zeker overtuigen.