Meer weten

Er is al heel wat informatie verschenen over wat voor effect zingen heeft of mensen met dementie. Hier is een aantal recente artikelen, literatuurverwijzingen, video’s en links over dit thema.

Literatuur

Video

Links