Vorming en opleiding

Workshop: Hoe start je met een contactkoor?

De Stem van ons Geheugen reikt de deelnemers aan de infosessies de basisbeginselen aan van een op maat van contactkoren ontwikkelde methodiek voor zingen met mensen met dementie. Tijdens de infosessies ‘Hoe starten met een contactkoor? leren beroepskrachten uit de ouderenzorg, muzikale en andere vrijwilligers, mantelzorgers, …heel concreet hoe ze met een beginnend contactkoor de beste resultaten kunnen bereiken.

Tijdens deze dag worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de kracht van muziek voor mensen met dementie, leren zij hoe de opstart en organisatie van een contactkoor aan te pakken en volgt er een toelichting over het repertoire en de methode om met een gemengde groep te zingen op maat van mensen met dementie. Iedere dag eindigt met een zangsessie samen met mensen met dementie. Om als deelnemer daarna in de eigen omgeving op een geïnformeerde en geïnspireerde manier met een contactkoor aan de slag te gaan. Deze workshop wordt aangeboden door Koor&Stem en kan ook op aanvraag geboekt worden. Alle data zijn terug te vinden in de kalender.

Workshop: Hoe houd ik het contactkoor levendig?

De Stem van ons Geheugen start in 2017 met een vervolgtraject op de workshop ‘Hoe start ik een contactkoor?’. Deze workshop reikt nieuw repertoire aan en biedt tips & tricks aan om het samen zingen boeiend en levendig te houden voor de zangers en hun familie en ook voor jezelf en andere medewerkers. De workshop duurt een halve dag en wordt door Koor&Stem georganiseerd. Deze workshop kan ook worden aangevraagd voor uw organisatie. Alle data zijn terug te vinden in de kalender.

Workshop voor scholen (studenten zorg- en/of creatieve opleidingen): Zingen en dementie

De Stem van ons Geheugen richt initiatieworkshops voor scholen in. Tijdens deze workshop worden de voordelen van zingen met mensen met dementie toegelicht. De coaches vertrekken vanuit de praktijk en nemen de studenten mee op een ervaringsgerichte ontdekkingsreis rond zingen en dementie. De workshop kan enkel op aanvraag geboekt worden.

Workshop voor directies en beleidsmakers: Een contactkoor in mijn organisatie?

De Stem van ons Geheugen biedt workshops aan voor directies en beleidsmakers waarbij de klemtoon ligt op het theoretische en organisatorische aspect van de opstart van een contactkoor. Wat zijn de voordelen van zingen met mensen met dementie? Waarmee dient u rekening te houden in uw organisatie/ dienst? Wie dient u in te lichten en/of te betrekken bij de opstart van een contactkoor? Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens deze workshop. Deze workshop wordt aangeboden door Koor&Stem en kan ook op aanvraag geboekt worden. Alle data zijn terug te vinden in de kalender.

Interesse?

Wil u graag op de hoogte gehouden van de volgende workshop? Stuur dan een mailtje naar dementie@koorenstem.be of neem contact op via 03 237 96 43.