Engagementsverklaring

Wij streven naar een genuanceerde beeldvorming van dementie. Daarom ondersteunen wij de campagne Vergeet dementie, onthou mens en onderschrijven de engagementsverklaring. Enkele punten uit de engagementsverklaring:

  • We streven een open en respectvolle houding na ten opzichte van personen met dementie.
  • We beschouwen dementie als een geleidelijke aandoening met verschillende stadia die ingrijpende gevolgen heeft voor de persoon zelf en voor zijn omgeving.
  • We vertrekken vanuit de autonomie van personen met dementie: met hun beperkingen, maar evenzeer met talloze mogelijkheden.
  • We spreken over ‘personen met dementie’ en niet over ‘dementen’ of ‘dementerenden’, ook zij blijven mens.
  • We werken mee aan lokale, regionale, nationale en internationale initiatieven die bijdragen tot een genuanceerde en realistische beeldvorming van het dementieproces.

Lees de hele engagementsverklaring hier en onderteken deze ook.