Lokale gemeenschap

De steun van de lokale gemeenschap is enorm belangrijk bij de oprichting van een contactkoor. Gemeenten kunnen op verschillende manieren helpen bij een breed gedragen contactkoor: ze kunnen een locatie ter beschikking stellen, de repetities in het gemeentelijk informatieblad op of de website van de gemeente aankondigen, bruggen bouwen tussen verschillende spelers in de gemeente (bijv. met de muziekacademie of de koren in de gemeente), vervoer ter beschikking stellen, enz.

Spreek daarom ook de volgende sleutelfiguren in je gemeente aan:

  • de burgemeester
  • de schepen van sociale zaken
  • de voorzitter van het OCMW
  • maatschappelijk werkers
  • de voorzitter van plaatselijke verenigingen
  • lokale dienstencentra
  • dirigenten en begeleiders van amateurkoren en
  • vrijwilligers die in de gemeente actief zijn.

Nodig de directie van het rusthuis en andere sleutelfiguren in je gemeente eens uit op een repetitie om actief mee te doen. Zo krijgen zij beleidsmatig inzicht in het functioneren van een contactkoor. Dat kan van belang zijn om de nodige stappen te zetten om lokalen te voorzien en andere activiteiten binnenshuis op de kooractiviteiten af te stemmen. Ook keuzes in personeelsopdrachten kunnen hierdoor bepaald worden. Kortom: probeer de visie van het project in het hele huis in te bedden.

Jan Goddaer, directeur van de vzw Zusters Augustinessen / OCMW Kortrijk verwoordt het belang van hun kooractiviteiten op de volgende manier:

WZC De Weister en WZC Lichtendal zijn 2 kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. In beide settings hebben we een zangproject dat geleid wordt door een vrijwilligster. Dit gaat elke dinsdag door en steevast rekenen we op een grote opkomst. In WZC De Weister is het zelfs zo dat ouderen met dementie, alsook fysisch zorgbehoevende bewoners als familie, sympathisanten en bezoekers van het LDC en mensen uit de buurt deelnemen aan dit koor. Dit leidt tot destigmatisering en integratie van ouderen met dementie. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen pathologie, of mate van functioneren. Iedereen is hier aanwezig met één en dezelfde reden: namelijk de liefde voor muziek. Naast de muziek speelt de sociale dimensie een heel belangrijke rol. Het is een plaats, moment waar mensen elkaar ontmoeten, waar contacten gelegd worden, waar verhalen verteld worden. Ook het reminiscerende speelt een belangrijke rol in deze zangmomenten. Liedjes van vroeger roepen herinneringen en de daarbij horende gevoelens op. Wij koesteren deze zangmomenten omdat we de bewoners echt zien openbloeien.