Familie en vrienden

Mensen met dementie raken gemakkelijk geïsoleerd omdat de mogelijkheden tot sociaal en familiaal contact door de ziekte beperkt worden. Door mee te zingen in een contactkoor kunnen mensen met dementie en hun familieleden en betrokkenen weer samen een sociale activiteit ondernemen. Dat is voor iedereen belangrijk. Samen zingen verbindt en maakt (her)nieuw(d)e communicatie mogelijk. Bekijk maar even hoe de bewoners van het RVT De Hazelaar uit Kontich reageren op een samenzangsessie. Klink hier.

Zing dus mee met een contactkoor! Je vindt hier een lijst met contactkoren.

Kun je niet zingen? Er zijn ook andere manieren om bij een contactkoor betrokken te zijn:

 

  • Geef praktische hulp aan het contactkoor: tafels klaar zetten, de zaal versieren, tekstboekjes uitdelen, mensen begeleiden naar het lokaal, enz.
  • Stimuleer het welzijnscentrum of het dagcentrum uit je omgeving om een contactkoor op te zetten.
  • Spreek je netwerken aan en leg de nodige contacten met je gemeente, het OCMW, muziekscholen, amateurkoren of andere verenigingen die evt. kunnen helpen bij het contactkoor.