Engageer je

De Stem van ons Geheugen is in de eerste plaats een sociaal project. Bij de ontwikkeling ervan is de sociale dimensie heel sterk benadrukt. Ook bij de uitwerking van het project kiezen we bewust voor deze benadering: samen zingen als sociale activiteit en sociaal engagement. 

Door samen te zingen kunnen we mensen met dementie uit hun sociale isolement halen en hen weer in contact brengen met hun omgeving. Bovendien weten we dat mensen met dementie hun muzikale geheugen kunnen activeren. Samen zingen met mensen met dementie, ligt dus voor de hand en toch gebeurt het nog te weinig.

De oprichting en werking van een contactkoor zien we in de eerste plaatst als een opdracht voor vrijwilligers. Mantelzorgers, leden van verenigingen, koorzangers, dirigenten en muzikanten kunnen als vrijwilliger een heel belangrijke schakel zijn in een contactkoor. Zingen wordt zo niet alleen een artistieke activiteit, maar ook een uitdrukking van een sociaal engagement.

Dus: engageer je!