Initiatiefnemers

Koor&Stem

Koor&Stem onderbouwt de sociale en artistieke processen in de koorwereld, dynamiseert het netwerk rond samen zingen en promoot de zangcultuur in Vlaanderen. Zingen is een laagdrempelige sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen met elkaar verbindt. Zingen is ook een artistieke vrijetijdsbesteding die mensen de kans geeft zich op allerlei manieren te ontplooien en te ontwikkelen. Koor&Stem stimuleert deze sociale en artistieke processen op verschillende manieren. De organisatie werkt een inclusief, divers en innoverend ondersteuningsbeleid uit voor alle koren en zangers in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Koor&Stem schept daarnaast een artistiek en sociaal kader waarin koren, zangers, dirigenten en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zingen en samen kunnen leren. De organisatie stimuleert hierbij heel bewust de actieve participatie van een breed publiek en verschillende generaties.

Koor&Stem is verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en promotionele coördinatie van het project.

Website: www.koorenstem.be

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie willen door het samenbrengen en uitbouwen van expertise dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren.

De expertisecentra dementie zijn ontstaan vanuit de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Onze dienstverlening richt zich tot iedereen die vragen heeft waar men bij de bestaande organisaties en hulpverlening geen antwoord vindt. Vanuit een emancipatorische visie willen we de omgeving van de persoon met dementie versterken door het samen zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen. Dit kan betekenen: informatieverstrekking, deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, doorverwijzen naar anderen diensten en organisaties. Het versterken van de deskundigheid op vlak van dementie bij bestaande organisaties en hulpverleners is dan ook essentieel. We trachten vanuit samenwerking en afstemming, zonder concurrentie maar met respect voor ieders overtuiging, te komen tot een kwalitatieve zorg voor de persoon met dementie en zijn omgeving.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen stelt zijn kennis en ervaring ter beschikking voor de ontwikkeling en de uitwerking van het project.

Website: www.dementie.be

 

Imeldaziekenhuis en het Woon- en zorgcentrum Den Olm

Imelda vzw groepeert Algemeen ziekenhuis Imelda en RVT Den Olm. Het Woon- en zorgcentrum Den Olm heeft zelf een contactkoor opgericht. Hun ervaringen zijn gebruikt bij de ontwikkeling van De Stem van ons Geheugen.

Websites: www.imelda.be / www.denolm.be

 

House of Music

House of Music vzw is een muziekhuis waar iedereen welkom is en waar iedereen muziek speelt of van muziek kan genieten. House of Music biedt lessen aan voor jong en oud en wil daarnaast ook projectmatig kennis en expertise overdragen aan iedereen die muziek wil inzetten in deze maatschappij. Zo geven ze concerten voor mensen met dementie, zetten ze intergenerationele projecten op tussen dienstencentra, studenten en de lokale bevolking, geven ze inleidingen op concerten, workshops aan therapeuten, verzorgenden, het onderwijs of diegene die nieuwsgierig is wat er allemaal mogelijk is met muziek. House of Music wordt geleid door Hanne Deneire.

Website: www.house-of-music.be

 

Regionaal expertisecentrum dementie Foton, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Regionaal expertisecentrum dementie Foton, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, is één van de 9 regionale expertisecentra dementie. In Foton is in april 2011 het Fotonkoor opgericht waarin mensen met dementie en hun partners maandelijks samen zingen. De ervaringen van het Fotonkoor zijn gebruikt bij de ontwikkeling van ‘De Stem van ons Geheugen’.

Website: www.familiezorg-wvl.be