Archive | Vormings- en/of studiedagen

RSS feed for this section

De Stem van ons Geheugen present tijdens inspiratienamiddag ‘Over de Drempel’

Op 15 januari klinkt De Stem van ons Geheugen op een een inspiratienamiddag in Eeklo. Het gaat over verschillende sectoren die hun krachten bundelen om tegemoet te komen aan de dromen en noden van maatschappelijk kwetsbare groepen.  De ondertitel van ‘Over de Drempel’ maakt het opzet meteen duidelijk: ‘Aan de slag met sociaal kwetsbaren en [...]

Info-sessies in Provincie Antwerpen succesvol verlopen

Vorige week werden de info-sessies over De Stem van ons Geheugen in Beerse en Bonheiden succesvol afgerond. Meer dan 30 personen uit verschillende zorginstellingen en gemeenten in de provincie Antwerpen namen er aan deel. Ook een aantal vrijwilligers uit de koorwereld kwam kennismaken met de manier van werken om te zingen met contactkoren. De opleidingen [...]