Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

Opleiding ‘Coach contactkoor’ gestart

De opleiding ‘Coach contactkoor’ ging vandaag van start. Negen vrijwilligers engageerden zich om deze opleiding te volgen. De opleiding bestaat uit workshops, observaties en praktijkoefeningen. De vrijwilligers zullen ook samen met een sessiebegeleider een contactkoor opstarten in een woonzorgcentrum of een dagverzorgingscentrum. Wij wensen hen veel succes.

Getuigenissen op You Tube

Koor&Stem heeft op You Tube een kanaal ‘De Stem van ons Geheugen’ geopend waarop getuigenis over ‘zingen met mensen met dementie’ kunnen geplaatst worden. Het is ontzettend belangrijk onze kennis en ervaring met mekaar te delen zodat de werking van de contactkoren optimaal kan verlopen. Getuigenissen, filmpjes of videoreportages kunnen een schat aan informatie bevatten [...]

Individuele coaching opstart contactkoren

De inspiratiegids, de cd, de liedbundel en de partituren van de ‘Stem van ons Geheugen’ zijn handige instrumenten om een contactkoor in een woon- en zorgcentrum op te starten.Wie in de lokale gemeenschap wat muzikaal en organisatorisch talent heeft, kan meteen met deze instrumenten aan de slag en zal ondervinden hoe vanzelfsprekend de opstart van [...]

Infovergadering coaches op 26 febr.

Het project ‘De Stem van ons Geheugen’ heeft de opdracht om het anderen mogelijk te maken zelf actief overal contactkoren op te zetten. Daarom wordt er een coachingstraject voorzien waarbij informatie en begeleiding wordt gegeven die belangrijk is bij de oprichting van een eigen contactkoor. In dit traject krijgen sessiebegeleiders (de personen die het contactkoor [...]

Het zit in de kleine dingen!

De koorwereld spaart tijd noch moeite om over zichzelf te zeggen dat zingen goed is voor de culturele, sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling van mensen. Wie in een koor zingt, zal dit argument onmiddellijk beamen. Voor heel wat mensen is er niets zo verfrissend, inspirerend en versterkend als de wekelijkse repetitie van het koor. Met [...]

Vanuit een breed perspectief

In elke editie van ‘Stemband’, het tijdschrift van Koor&Stem vzw, publiceert Vic Nees een column over de koorwereld. In de laatste editie van ‘StemBand’ heeft Vic Nees het over de groei en neergroei van de koren in Vlaanderen. Hij geeft mooi aan hoe stemmen veranderen, verstillen en zelfs totaal verstommen. Aan het einde van de [...]

Coaches gezocht!

Koor&Stem wil woon- en zorgcentra die een contactkoor willen oprichten een coachingstraject aanbieden. Wij willen de kennis en de ervaring die we met het project ‘De Stem van ons Geheugen’ hebben opgedaan zoveel mogelijk doorgeven. Coaching lijkt ons hierbij de beste manier. Daarom is Koor&Stem op zoek naar coaches die zich samen met onze projectcoördinator [...]

Hanne Deneire op bezoek bij het Fotonkoor

Op een koude maar zonnige namiddag word ik hartelijk ontvangen in de prachtige gebouwen van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, een integrale en autonome thuiszorgdienst. Daar komt maandelijks het Fotonkoor samen om te zingen. Dit contactkoor is een mix van mensen met dementie, hun familie en vrijwilligers. Op de uitnodiging staat duidelijk dat je welkom bent in [...]