Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

Arts 4 – All about empowerment!

“Empowerment van mensen met geheugenverlies door artistieke prikkels” Arts 4 Dementia uit Groot-Brittannië gelooft erin dat personen met dementie net zoals iedereen het recht hebben om van het leven te genieten. Het betrokken zijn in creatieve activiteiten en deze ervaringen kunnen delen creëert zowel voor de personen met dementie, als voor hun dierbaren voordelen. Arts [...]

Een sociaal innoverend project

De Verenigde Verenigingen, het samenwerkingsverband en de spreekbuis van het middenveld in Vlaanderen, zocht tien voorbeelden van sociale innovatie. Het project ‘De Stem van ons geheugen’ werd geselecteerd als een vernieuwend sociaal innovatief project. Hanne Deneire kreeg naar aanleiding van die selectie een mooi interview op de website ‘www.dewereldmorgen.be. Het project is niet alleen innoverend, [...]

Een leuke reactie op de infosessie in Beernem

Wij ontvingen een heel leuke reactie van Mevrouw Veerle De Bou op onze infosessie ‘Hoe start ik een contactkoor’ in Beernem. ‘Gisteren ben ik naar de opleiding van ‘de stem’ in Beernem geweest. Het was super, en vooral te kort! De manier waarop Hanne ‘ten strijde‘ gaat voor respect, taalgebruik (personen met dementie), echt super! [...]

CVO Sint-Amandsberg: het goede voorbeeld

Op 7 mei ll. organiseerde het CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk vzw  in Sint-Amandsberg een infosessie rond het project ‘De Stem van ons Geheugen’ voor de opleiding ‘Begeleider-Animator voor bejaarden’. Naast de studenten werden ook oud-studenten en docenten uitgenodigd voor deze infosessie. Een geïnteresseerde groep van mensen volgende met aandacht de infosessie die [...]

Opstart contactkoor in Beerse

Op 6 juni 2013 gaat het Lokaal Dienstcentrum ‘De Ontmoeting’ van start met een contactkoor. Drie enthousiaste vrijwilligers hebben zich hiervoor geëngageerd.  Greet Mostmans wordt sessiebegeleidster voor dit contactkoor en Betty Dockx zal de muzikale begeleiding verzorgen. Zij worden gecoacht door An Willems die momenteel de opleiding ‘De Stem van ons geheugen’ volgt. Op 15 [...]

Opleiding ‘Coach contactkoor’ gestart

De opleiding ‘Coach contactkoor’ ging vandaag van start. Negen vrijwilligers engageerden zich om deze opleiding te volgen. De opleiding bestaat uit workshops, observaties en praktijkoefeningen. De vrijwilligers zullen ook samen met een sessiebegeleider een contactkoor opstarten in een woonzorgcentrum of een dagverzorgingscentrum. Wij wensen hen veel succes.

Getuigenissen op You Tube

Koor&Stem heeft op You Tube een kanaal ‘De Stem van ons Geheugen’ geopend waarop getuigenis over ‘zingen met mensen met dementie’ kunnen geplaatst worden. Het is ontzettend belangrijk onze kennis en ervaring met mekaar te delen zodat de werking van de contactkoren optimaal kan verlopen. Getuigenissen, filmpjes of videoreportages kunnen een schat aan informatie bevatten [...]

Individuele coaching opstart contactkoren

De inspiratiegids, de cd, de liedbundel en de partituren van de ‘Stem van ons Geheugen’ zijn handige instrumenten om een contactkoor in een woon- en zorgcentrum op te starten.Wie in de lokale gemeenschap wat muzikaal en organisatorisch talent heeft, kan meteen met deze instrumenten aan de slag en zal ondervinden hoe vanzelfsprekend de opstart van [...]