Archive | nieuws

RSS feed for this section

Contactkoor in Mechelen

Lief Dries is na een lange voorbereidingsfase gestart met een contactkoor in het WZC Hof van Egmont in Mechelen. Het contactkoor is samengesteld uit mensen met dementie uit de gesloten afdeling en uit de open afdeling, familieleden, mantelzorgers, zorgkundigen, stagiaires en vrijwilligers. Het contactkoor kreeg voor de muzikale begeleiding de medewerking van een pianist.De Lionsclub [...]

Een verhaal rond inclusie!

In de nieuwsbrief van de Sociale Innovatiefabriek verscheen een interview met Koenraad De Meulder, directeur van Koor&Stem, over de ontwikkeling van het project ‘De Stem van ons geheugen’ en over de toekomstplannen. Koenraad De Meulder zegt dat de inclusie-gedachte niet altijd gemakkelijk ingang vindt: ‘Het is niet altijd een evident verhaal geweest omdat niet iedereen [...]

Het contactkoor ‘Resonanz’ in Hoogstraten

Tijdens het Hearts in Harmony festival in Antwerpen, hebben wij gesproken over het contactkoor dat mijn dochter en ik hebben opgezet in Hoogstraten. Na een aantal intense vergaderingen met de verantwoordelijken van het plaatselijk dienstencentrum, een ergotherapeute die in het woonzorgcentrum bejaarden met dementie werkt en iemand vanuit de gemeente konden wij van start met [...]

Een nieuw contactkoor in Dendermonde

In het Aymonshof in Dendermonde is er recentelijk een nieuw contactkoor begonnen. Dertig mensen komen daar om de twee weken samen om te zingen. De leden van het contactkoor zijn voornamelijk afkomstig uit de rusthuizen Mariatroon en Aymonshof, maar het koor staat ook open voor mensen die nog zelfstandig wonen. Het hoofddoel is immers om [...]

Een vormingspakket om niet te vergeten!

Hoe kan je vrijwilligers op een positieve en uitnodigende manier informeren over dementie en over zingen met dementie? Hoe maakt je hen duidelijk wat het betekent voor mensen met dementie, mantelzorgers en verzorgers om samen te zingen? Hoe kan je vrijwilligers uit sociaal-culturele organisaties betrekken bij de werking van contactkoren op lokaal vlak? Vijf studenten [...]

Zingen helpt!

In De Standaard van 13 november ll. verscheen een artikel van Pieter Van Dooren onder de titel: Zingen helpt (een beetje) tegen Alzheimer. Onze ervaring leert dat zingen veel meer helpt dan ‘een beetje’, maar toch zijn we heel blij met dit mooie artikel. Jurn Verschraegen, Directeur van het Expertisecentrum Dementie zegt in dit artikel: [...]

Een warm gevoel en veel moed!

Mevrouw Ann Vandaele, psychosociaal begeleider en referentiepersoon dementie van het WZC Mariawende in Beernem was heel enthousiast over de infosessie ‘Hoe start ik een contactkoor’: ‘Eerst en vooral wil ik zeggen dat we heel tevreden waren over de info die we meegekregen hebben. We hebben al een aantal jaren een koortje “wijze wijsjes” en dat [...]