Archive | general

RSS feed for this section

Ook Ami Canti steunt ‘Mijn liedje voor jou’

Ami Canti, het gemengd volwassenenkoor uit Nokere, bestaat  25 jaar! Dit moet natuurlijk gevierd worden.  Deze zingende vrienden twijfelden niet om ‘Mijn liedje voor jou’ te steunen en schenken de opbrengst van hun programmaboekje van hun jubileumconcert aan de actie. Hun jubileumconcert vindt plaats op zaterdag 13 maart om 11u in de kerk te Nokere.   [...]

Helicon schenkt opbrengst programmaboekjes aan ‘Mijn liedje voor jou’

Kamerkoor Helicon concerteert op 23 & 25 maart in de Jezuïetenkerk te Lier en zingt er de Mattheuspassie van J.S.Bach o.l.v. dirigent Geert Hendrix. Dit koor schenkt de opbrengst van hun programmaboekjes van deze concerten aan ‘Mijn liedje voor jou’.  Bedankt voor jullie inzet voor deze actie. Een mooie concertreeks toegewenst! Je kan de actie [...]

Sabine van Mégà Jeugdkoor twijfelde niet om zich in te schrijven voor ‘Mijn liedje voor jou’.

Op een doordeweekse dag waarbij de zon en wolken elkaar afwisselen, bellen we met Sabine Wittevrongel, dirigente van Mégà Jeugdkoor Sijsele. Zij registreerde haar jeugdkoor voor de benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’. Net zoals de zon zich af en toe achter de wolken verschuilt, zo ziet Sabine ook haar moeder meer en meer ‘verdwijnen’. Sabine [...]

Waarom gaat A-KOOR voor ‘Laat ons een bloem’?

Het liedje waarmee A-KOOR uit Antwerpen aan de benefietactie meedoet, is ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs. Op 17 april a.s. organiseert het koor het concert ‘Not one but only two’, een verwijzing naar een van de liederen die A-KOOR op dat concert ten gehore brengt. Van elk verkocht kaartje voor het concert schenkt [...]

‘Mijn liedje voor jou’ neemt een vliegende start

Slechts 5 dagen na de lancering van ‘Mijn liedje voor jou‘ schreven 8 deelnemers, waaronder 7 koren én 1 woon- en zorgcentrum, zich in voor onze benefietactie. Allen zamelen ze geld in voor de realisatie van de tweede CD De Stem van on Geheugen. We danken alle deelnemers en zetten graag Mégà Jeugdkoor Sijsele (foto) [...]

Damiaan Vandaag haalde 1240 euro op ten voordele van De Stem van Ons Geheugen!

Op initiatief van Damiaan Vandaag brachten Noémie Schellens en het Leuvense koor Camerata Aetas o.l.v. Dieter Staelens een pas gerestaureerd Hawaiiaans muziekhandschrift uit de Leuvense Damiaancollectie tot leven. De opbrengst van het concert, dat plaatsvond op 09 mei 2015, was bestemd voor De Stem van Ons Geheugen, een project waarin de geest van Damiaans werk [...]

Infosessies worden vormingsdagen

Vanaf 2016 zullen we niet enkel infosessies voor personen die een contactkoor willen opstarten organiseren. We willen ook de bestaande contactkoren op hun wenken bedienen met een vormingsdag waarbij er nieuwe methoden en repertoire aangeboden worden. Het lijkt ons eveneens zinvol om een netwerkmoment te voorzien waarbij bestaande en nieuwe koren elkaar kunnen ontmoeten en [...]

‘While the Music Lasts – een symposium over muziek en dementie’

In de periode 2009-2012 heeft het lectoraat onderzoek verricht naar de innovatieve workshoppraktijk Music for Life van Wigmore Hall en Dementia UK in samenwerking met Jewish Care. Het aantal mensen met dementie neemt toe de komende jaren en een praktijk zoals deze, die een bijdrage levert aan het welzijn van mensen met dementie en het [...]

Het contactkoor ‘Resonanz’ in Hoogstraten

Tijdens het Hearts in Harmony festival in Antwerpen, hebben wij gesproken over het contactkoor dat mijn dochter en ik hebben opgezet in Hoogstraten. Na een aantal intense vergaderingen met de verantwoordelijken van het plaatselijk dienstencentrum, een ergotherapeute die in het woonzorgcentrum bejaarden met dementie werkt en iemand vanuit de gemeente konden wij van start met [...]