Opstart contactkoor in Beerse

Op 6 juni 2013 gaat het Lokaal Dienstcentrum ‘De Ontmoeting’ van start met een contactkoor. Drie enthousiaste vrijwilligers hebben zich hiervoor geëngageerd.  Greet Mostmans wordt sessiebegeleidster voor dit contactkoor en Betty Dockx zal de muzikale begeleiding verzorgen. Zij worden gecoacht door An Willems die momenteel de opleiding ‘De Stem van ons geheugen’ volgt. Op 15 [...]

Hoe start ik een contactkoor?

Music for Life heeft ervoor gezorgd dat tal van vrijwilligers, mantelzorgers en verzorgers willen starten met een contactkoor in een woon- en zorgcentrum of in een dagverblijf.Het project ‘De Stem van ons geheugen’ bracht een boeiende inspiratiegids uit die mensen helpt bij de oprichting van een contactkoor. Ook de cd en het liedboek ‘De Stem [...]

Buitenlandse interesse voor contactkoren

Zonet verscheen er een artikel over het project ‘De Stem van ons geheugen’ in het tijdschrift ‘Sounds in Europe’, het tijdschrift van de European Music Council. Het artikel verschijnt in een themanummer rond ‘Music – A public affair?!’ en wordt voorgesteld als een bron van inspiratie voor andere muziekorganisaties in Europa. Wij hopen zo snel [...]

Opleiding ‘Coach contactkoor’ gestart

De opleiding ‘Coach contactkoor’ ging vandaag van start. Negen vrijwilligers engageerden zich om deze opleiding te volgen. De opleiding bestaat uit workshops, observaties en praktijkoefeningen. De vrijwilligers zullen ook samen met een sessiebegeleider een contactkoor opstarten in een woonzorgcentrum of een dagverzorgingscentrum. Wij wensen hen veel succes.

Seniorenraad Nevele richt contactkoor op

De Seniorenraad van Nevele werkt aan de oprichting van een ‘contactkoor’. Het gaat om een initiatief van de voorzitster van de raad Mariette Claeys in samenwerking met het animatieteam van het Woon-en Zorgcentrum Ter Leenen. Een contactkoor bestaat uit mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen met dementie die samen komen om te zingen. Voor het repertoire wordt [...]

Getuigenissen op You Tube

Koor&Stem heeft op You Tube een kanaal ‘De Stem van ons Geheugen’ geopend waarop getuigenis over ‘zingen met mensen met dementie’ kunnen geplaatst worden. Het is ontzettend belangrijk onze kennis en ervaring met mekaar te delen zodat de werking van de contactkoren optimaal kan verlopen. Getuigenissen, filmpjes of videoreportages kunnen een schat aan informatie bevatten [...]

Individuele coaching opstart contactkoren

De inspiratiegids, de cd, de liedbundel en de partituren van de ‘Stem van ons Geheugen’ zijn handige instrumenten om een contactkoor in een woon- en zorgcentrum op te starten.Wie in de lokale gemeenschap wat muzikaal en organisatorisch talent heeft, kan meteen met deze instrumenten aan de slag en zal ondervinden hoe vanzelfsprekend de opstart van [...]

Infovergadering coaches op 26 febr.

Het project ‘De Stem van ons Geheugen’ heeft de opdracht om het anderen mogelijk te maken zelf actief overal contactkoren op te zetten. Daarom wordt er een coachingstraject voorzien waarbij informatie en begeleiding wordt gegeven die belangrijk is bij de oprichting van een eigen contactkoor. In dit traject krijgen sessiebegeleiders (de personen die het contactkoor [...]