Individuele coaching opstart contactkoren

De inspiratiegids, de cd, de liedbundel en de partituren van de ‘Stem van ons Geheugen’ zijn handige instrumenten om een contactkoor in een woon- en zorgcentrum op te starten.Wie in de lokale gemeenschap wat muzikaal en organisatorisch talent heeft, kan meteen met deze instrumenten aan de slag en zal ondervinden hoe vanzelfsprekend de opstart van [...]

Infovergadering coaches op 26 febr.

Het project ‘De Stem van ons Geheugen’ heeft de opdracht om het anderen mogelijk te maken zelf actief overal contactkoren op te zetten. Daarom wordt er een coachingstraject voorzien waarbij informatie en begeleiding wordt gegeven die belangrijk is bij de oprichting van een eigen contactkoor. In dit traject krijgen sessiebegeleiders (de personen die het contactkoor [...]

Geslaagde editie U zijt wellekome

Op woensdag 26 december organiseerde Davidsfonds Evenementen (i.s.m. Koor&Stem) voor de vierde keer op rij de gezellige kerstsamenzang U Zijt Wellekome. Zo’n 15.000 deelnemers beleefden samen met familie of vrienden op een 100-tal plaatsen in Vlaanderen Kerstmis op een sfeervolle en originele manier en deden tegelijkertijd een vrije bijdrage voor het goede doel. Samen zamelden de [...]

Vlaanderen zingt kerst voor het goede doel

U zijt wellekome is een gezellige kerstsamenzang georganiseerd door het Davidsfonds i.s.m. Koor&Stem. Op woensdag 26 december 2012 kan je samen met je familie en vrienden op een 100-tal plaatsen in Vlaanderen Kerstmis op een sfeervolle en originele manier beleven. Samen zingen staat centraal, onder begeleiding van een ervaren zangleider en een organist. Je krijgt [...]

Je liefde nog

Onlangs woonde ik een repetitie van het Fotonkoor in Brugge bij en plots realiseerde ik mij dat de naam ‘contactkoor’ toch wel echt juist zit. Maandelijks komen de leden van het koor – mensen met dementie en hun familieleden- om samen te zingen, samen te genieten en plezier te beleven aan het zingen. Dit maandelijks [...]

Het zit in de kleine dingen!

De koorwereld spaart tijd noch moeite om over zichzelf te zeggen dat zingen goed is voor de culturele, sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling van mensen. Wie in een koor zingt, zal dit argument onmiddellijk beamen. Voor heel wat mensen is er niets zo verfrissend, inspirerend en versterkend als de wekelijkse repetitie van het koor. Met [...]

Vanuit een breed perspectief

In elke editie van ‘Stemband’, het tijdschrift van Koor&Stem vzw, publiceert Vic Nees een column over de koorwereld. In de laatste editie van ‘StemBand’ heeft Vic Nees het over de groei en neergroei van de koren in Vlaanderen. Hij geeft mooi aan hoe stemmen veranderen, verstillen en zelfs totaal verstommen. Aan het einde van de [...]