Archive by Author

Damiaan Vandaag haalde 1240 euro op ten voordele van De Stem van Ons Geheugen!

Op initiatief van Damiaan Vandaag brachten Noémie Schellens en het Leuvense koor Camerata Aetas o.l.v. Dieter Staelens een pas gerestaureerd Hawaiiaans muziekhandschrift uit de Leuvense Damiaancollectie tot leven. De opbrengst van het concert, dat plaatsvond op 09 mei 2015, was bestemd voor De Stem van Ons Geheugen, een project waarin de geest van Damiaans werk [...]

Infosessies worden vormingsdagen

Vanaf 2016 zullen we niet enkel infosessies voor personen die een contactkoor willen opstarten organiseren. We willen ook de bestaande contactkoren op hun wenken bedienen met een vormingsdag waarbij er nieuwe methoden en repertoire aangeboden worden. Het lijkt ons eveneens zinvol om een netwerkmoment te voorzien waarbij bestaande en nieuwe koren elkaar kunnen ontmoeten en [...]

De Stem van ons Geheugen erkend als Sociale Innovator

De Sociale Innovatiefabriek en het Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeelden het project ‘De Stem van ons Geheugen’ op een heel positieve manier: “Dit project is een zeer mooi voorbeeld van hoe er bijzondere meerwaarde kan ontstaan door verbinding en samenwerking over de grenzen van de sectoren heen – in dit geval cultuur, zorg en onderwijs [...]

Kultur bringt demenz in bewegung… Gehen Sie mit?

“Cultuur brengt dementie in beweging… Ga je mee?”,  zo luidt de slogan van de Duitse organisatie Dementia+art. Deze organisatie wilt zich inzetten voor de culturele participatie van ouderen en personen met dementie in het bijzonder. “De behoefte aan culturele en maatschappelijke participatie gaat immers niet automatisch verloren bij dementie. Integendeel, een bezoek aan museum of [...]

De Stem van ons Geheugen als goed doel!

Met de warmte van de kerstdagen in het vooruitzicht, delen wij graag volgend weetje. Wist je dat de Stem van ons Geheugen ook als een goed doel geregistreerd staat bij de Koning Boudewijn Stichting? Misschien een ideetje voor uw gift of benefiet? Klik alvast even door naar onze projectpagina voor meer informatie. Heb je nog vragen [...]