Hoe start ik een contactkoor? – Najaar 2017

“De ziekte van Alzheimer tastte het geheugen van mijn moeder aan, waardoor ze mij niet langer herkent. Tijdens het contactkoor bloeit ze open, zingen we samen liedjes en vinden we elkaar weer. Het lijkt alsof haar ziekte dan even niet bestaat. Dat is voor mij heel bijzonder.” De reactie van één van de deelnemers van De Stem van ons Geheugen toont hoe samen zingen het contact bij mensen met dementie en hun omgeving weer mogelijkheid maakt.

Toch blijkt het niet altijd gemakkelijk om een contactkoor te begeleiden. Het project De Stem van ons Geheugen organiseert workshops voor alle geïnteresseerden (vrijwilligers, mantelzorgers, zorgkundigen, animatoren, directies,…), die samen willen zingen met mensen met dementie. De workshop helpt je op weg en biedt een antwoord op tal van muzikale en organisatorische vragen over de werking van een koor voor mensen met dementie.

Data en plaats

28.09.2017, 9u-16u: Woonzorgcentrum Ocura, Hellebronstraat 8 – 3890 Montenaken

27.10.2017, 9u-18u: Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 – 9000 Gent (Opgelet: workshop tijdens symposium De Stem van ons Geheugen)

14.11.2017, 9u-16u: Foton, Biskajerplein 4 – 8000 Brugge (Opgelet: Inschrijven via Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

21.11.2017, 13u-19u: Woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14 te 3000 Leuven

Programma – inhoud

Verwelkoming (door verantwoordelijke De Stem van ons geheugen)

Zingen en dementie (door coach/expert De Stem van ons Geheugen)

Hoe start ik een contactkoor? (door coach/ expert De Stem van ons Geheugen)

Getuigenis van mantelzorger en begeleider Zangsessie met contactkoor

Vragenronde

Afsluiten

Info en inschrijven

Inschrijvingsprijs: €75 (excl. inspiratiegids) of €90 (incl. inspiratiegids)

Inschrijven enkel via deze link.

www.destemvanonsgeheugen.be

dementie@koorenstem.be

03 237 96 43