Fotonkoor zingt op 21 mei 2017 tijdens het Singing Brussels Celebration Weekend te Bozar.

Tijdens het Singing Brussels Celebration Weekend op 20 en 21 mei 2017 te Brussel wordt het project De Stem van ons Geheugen voorgesteld. Voor de gelegenheid komt het Fotonkoor uit Brugge ons versterken. Het Fotonkoor zal optreden op zondag 21 mei 2017 om 13u in Bozar, zaal De Rotonde Bertouille – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

Wees welkom!

De Stem van ons Geheugen is een project dat verbinding tussen mensen met dementie en hun familie via zingen opnieuw mogelijk maakt. Samen zingen brengt mensen met dementie in contact met hun emoties en versterkt de band tussen mensen met dementie en hun familie. De Stem van ons Geheugen ondersteunt koren in woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

Het Fotonkoor is een koor voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het koor werd in 2010 op hun vraag opgericht. Uniek aan het Fotonkoor is dat het hoofdzakelijk bestaat uit personen met dementie die (nog) thuis wonen en hun familie. Mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers komen maandelijks samen om een uurtje te zingen. Zoals bij ieder koor werkt muziek zeer verbindend tussen de leden en raakt het hen op een zeer eigen wijze. Het geeft alle zangers kracht en steun. Van harte welkom op dit namiddagconcert door het Fotonkoor o.l.v. Elke Poppe en Paul Kindt (muzikale begeleiding en pianist) en Alexander Makay (gitarist). Foton is een expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst dementie in Brugge. Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.