Grootse plannen in 2017… op naar een lerend netwerk rond zingen en dementie!

Met steun van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen is De Stem van ons Geheugen volop aan het werk om een lerend netwerk rond zingen en dementie op te starten. Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol slaan de handen in elkaar om zingen in relatie tot mensen met dementie op de kaart zetten. We weten dat zingen helend is en dat samen zingen voor verbinding en contact zorgt. Door het samen zingen halen we mensen uit hun (sociale) isolement.

Om de sociale impact te realiseren richten we een lerend netwerk op dat mensen en organisaties uit de zorg-, culturele en onderwijssector met elkaar in contact brengt.

“Het lerend netwerk is een constructieve samenwerking tussen partners uit de zorg-, zang-, en onderwijssector, die via opleiding en vorming, coaching en onderzoek hun kennis en expertise op het gebied van zingen met mensen met dementie ontwikkelen, versterken en verspreiden zodat het zingen met mensen met dementie vanzelfsprekend wordt.”

Heel concreet gaan we voor meer contactkoren, contactkoren in de thuiszorg, sensibilisering van het belang van zingen in relatie tot mensen met dementie in de koorwereld, zingen als vanzelfsprekend in de zorgrelatie en meer onderzoek naar het effect van zingen in de zorg. We zetten daarom in op volgende vijf domeinen: netwerking, opleiding, coaching, onderzoek en communicatie.

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van De Stem van ons Geheugen via www.destemvanonsgeheugen.be.