Bedankt Rietzangers!

Met nog exact een maand op onze teller, begint het einde van onze actie in zicht te komen.

Toch zijn er nog heel wat acties lopende en weten we nog niet hoeveel de totale opbrengst zal worden… Spannend dus!

Vandaag waren we getuige van een warm, innig contact- en zangmoment van contactkoor ‘De Rietzangers’ in het WZC Hof Ter Engelen in Lokeren.

Het team van ergotherapeute An Veillaird en verpleegkundigen, haalden alles uit de kast gehaald om met hun groep een recordbedrag van 1000 euro in te zamelen. Ze verkochten allerlei lekkernijen op hun familiedagen.

Om hun actie af te ronden, verzamelden de bewoners in de cafetaria om er een uur lang liedjes te zingen samen met hun familieleden, geliefden, verplegend en verzorgend personeel.

Er werd uitbundig gezongen, gelachen, gemusiceerd vanuit het diepste van hun hart. Er vloeiden ook tranen van geluk, van emotie, van liefde, van warmte… Een fantastisch gevoel van samenhorigheid waarvan ook wij getuige mochten zijn.

Daarna volgde een mooie fotoreportage met enkele foto’s van de afgelopen jaren, alsook de officiële overhandiging van de cheque.

Na dit alles, konden de emoties doorgespoeld worden en werd het glas geklonken op de schitterende afloop van hun actie tijdens een receptie!