WZC Ter Engelen over activiteiten voor mensen met dementie

Informatie over contactkoor delen met collega’s

De recente ervaringen met het contactkoor zijn zo positief dat het team van wzc Ter Engelen op eigen initiatief de collega’s uit Oost en West-Vlaanderen inspireert om voor  personen met dementie en hun familie samen zinvolle en leuke activiteit te organiseren. Meer dan 20 personen van 15 woonzorgcentra en lokale dienstencentra zijn op 11 december aanwezig om naast ervaringen over contactkoren, ook over reminiscentie- en voorlees-activiteiten voor mensen met dementie informatie uit te wisselen.

De voormiddag en een deel van de namiddag was er volle aandacht voor de ‘goede praktijken’ bij een contactkoor. Ook Hanne Deneire, artistiek coördinator van De Stem van ons Geheugen,  was ter plekke voor een toelichting over de methodiek van De Stem van ons Geheugen. Want zingen met mensen met dementie is echt anders. Daarom is het belangrijk dat van bij de opstart de juiste personen gevonden worden om het contactkoor te leiden en te begeleiden. Enkel beschikken over muzikale talenten is geen garantie op succes, zo stellen de initiatiefnemers van het contactkoor van wzc Ter Engelen. Zij zijn het met Hanne Deneire en De Stem van ons Geheugen eens dat sociale vaardigheden voor de muzikale sessiebegeleider en de muzikale begeleider(s) nog veel belangrijker zijn.

Sociale vaardigheden om ook te werken met familieleden en vrijwilligers

De volgende karaktereigenschappen zijn belangrijk en worden best versterkt:  sterke vaardigheden hebben in de omgang met ouderen met dementie, inspirerend en motiverend werken met mensen met dementie, grote contactvaardigheid en flexibiliteit, een goede basiskennis hebben van muziek en enige zangervaring en tot slot kunnen werken in een team van vrijwilligers, verzorgers, begeleiders en familieleden van mensen met dementie. Sommige zorgcentra voor ouderen hebben deze mensen ‘in huis’, andere zoeken naar een vrijwilliger buitenhuis bijvoorbeeld een familielid van één van de bewoners of zangers van een lokaal koor. Of zij werken met de cd van De Stem van ons Geheugen.

Naast de rol van muzikale sessiebegeleider, is er ook de rol van projectleider van het contactkoor. Dat is de persoon die de brug vormt tussen de koorleden, de sessiebegeleider en de muzikant(en). Ook contacten met de ‘buitenwereld’ worden ‘georganiseerd’ door de projectleider. Samen met eventuele andere vrijwilligers vormen zijn het team van het contactkoor. Bij wzc Ter Engelen bestaat het team uit beroepskrachten en vrijwilligers.

Het contactkoor is er vooral voor mensen met dementie, maar ook andere bewoners die graag zingen mogen zich aansluiten. Maar het contactkoor komt bovenop de (dikwijls wekelijkse) zangsessies met alle bewoners, niet in de plaats ervan. Mensen met diepere vormen van dementie hebben vaak nog meer baat bij een contactkoor: zij kunnen tijdens het zingen volop kunnen meedoen. Of ze nu luidkeels meezingen of stilletjes genieten, neuriën of mee wiegen op de muziek maakt niet uit. Genieten is genieten. En tijdens het zingen ontstaan er ook contacten met andere zangers. Daarom is het belangrijk dat de familieleden van in het begin uitgenodigd worden om mee te doen. En dat andere vrijwilligers komen meezingen.

Toch is het beter om de groep niet te groot te maken en de kansen op visueel en lichamelijk contact met de mensen met dementie te behouden. Daarom wordt aanbevolen om de deelnemers op te stellen in een cirkel. Lang samen zingen is ook niet de nodig: doorgaans volstaat een uur. De gezellige babbel nadien (eventueel bij een kop koffie of een glas fris) maakt het voor mantelzorgers extra aantrekkelijk om mee te doen. Zij komen zo in contact met lotgenoten en dat beschouwen dat als een grote meerwaarde.

Het enthousiaste team van Ter Engelen, geeft ook graag de volgende tips mee: maak de drempel voor familieleden zo laag mogelijk; gebruik de beschikbare hulpmiddelen o.a. de website, de inspiratiegids en de cd van De Stem van ons Geheugen; zing niet te hoog en laat het ritme bepalen door de mogelijkheden van de bewoners; wees alert voor de verbale reacties van de bewoners: soms schitteren ze bijvoorbeeld door tussen de liedjes een klein rijmpje of een herinnering naar boven te brengen. Kleine eenvoudige muziekinstrumenten zorgen voor een leuke afwisseling en zorgen ervoor dat de bewoners nog actiever meedoen. Toch is het belangrijk om goed in te spelen op de groepsdynamiek en het evenwicht tussen onrust en rust van de bewoners te bewaken. En tot slot: blijf nieuwe dingen proberen en blijf zoeken naar nieuwe liederen. Een tip voor het vinden van nieuwe liederen vindt u hier.

De tevredenheid van de deelnemers over het programma van Ter Engelen was groot. Een greep uit de reacties: graag een vervolgsessie over De Stem van ons Geheugen, intervisie-momenten en uitwisseling blijven organiseren, het zou goed zijn dat ook andere medewerkers uit de (woon)zorgsector deze vorming zouden volgen, meer informatie over het gebruik van zingen, neuriën,… in de dagelijkse verzorging en tot slot: de lesgevers brachten de vorming met zo’n warmte, waren zo enthousiast en deskundig dat het aanstekelijk werkt .

No geen commentaren

Leave a Reply