Ook in 2015 infosessies ‘Hoe starten met een contactkoor’?

Samen zingen met mensen met dementie, familie en andere personen uit hun directe omgeving heeft een erg positieve invloed op het welzijn van alle deelnemers en is echt aan te bevelen. Ook zangers met en zonder dementie, belegeiders en initiatiefnemers van de meer dan 40 contactkoren in Vlaanderen getuigen over de positieve invloed van de contactkoordeelname. Daarom is starten met een contactkoor een uitstekend idee. De infosessies Hoe starten met een contactkoor? richten zich tot iedereen die wil starten met een contactkoor of die pas begint mee te werken met een bestaand contactkoor. Zowel voor mensen met een achtergrond in de animatie, medewerkers uit de (dementie)zorg, mensen met een muzikale achtergrond, familieleden van mensen met dementie, biedt de infosessie de nodige praktijkgerichte informatie. Helemaal op maat van de mogelijkheden van mensen met dementie. Ook iets voor jouw organisatie of gemeente? Schrijf dan in op één van onze infosessies in 2015.

Maar hoe begin je met zo’n contactkoor op maat? Of wat komt er voor nieuwe vrijwilligers allemaal bij kijken? Op één dag wordt je –tijdens een infosessie ‘Hoe beginnen met een contactkoor?- wegwijs gemaakt in de invloed van muziek voor mensen met dementie, in de praktische en organisatorische voorbereiding en werking én in het muzikale aspect van de samenzang in een contactkoor. Op het einde van de infosessie zingen alle deelnemers mee met de lokale bewoners van het woon- en zorgcentrum of het lokale dienstencentrum. Zo ervaren de deelnemers hoe het er in de praktijk aan toegaat. En kan je geïnsipreerd aan de slag in je eigen omgeving. Zonder meer een boeiende dag voor beginnende zangers, organisatoren en muzikale sessiebegeleiders van conctactkoren.

De lesgevers zijn stuk voor stuk ervaren mensen met een gedegen achtergrond en ervaring met het zingen met mensen met dementie. Niet alleen de muzikale kennis, ook de organisatorische, de sociale en psychologische aanpak zijn van belang voor succesvolle zangsessies van ieder contactkoor. Bovenop laten wij ook expert-getuigen aan het woord die zelf een contactkoor hebben opgestart, muzikaal begeleiden of die als familielid meezingen met een contactkoor. Zij beantwoorden -samen met de lesgevers- uw vragen. Regelrecht uit de praktijk.

In 2015 vinden de infosessies plaats in Antwerpen (donderdag 28 mei), in Dendermonde (dinsdag 22 september) en in Scherpenheuvel (donderdag 15 oktober). Het volledige programma, de namen van de lesgevers, de adressen van de infosessies en de toegang tot de inschrijving vind je hier of via de kalender op de website  www.zingenmetdementie.be. Deelnemen kost €55 per persoon. De inspiratiegids geeft nog extra achtergrond en ideeën. Wie deze publicate apart aankoopt, betaalt €20 plus verzendingskosten. Voor de inspiratiegids  én de infosessie samen, betaalt u €70.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Brochure ‘Toonladder naar herinneringen’ en vorming voor Vlaams-Brabantse woonzorgcentra | de Stem van ons Geheugen - March 9, 2015

    [...] bij en in samenwerking met Ster Der Zee. Meer informatie over de infosessies in 2015 vind je hier. ← WZC Ter Engelen over activiteiten voor mensen met [...]

Leave a Reply