Que Sera, Sera al meer dan 4 jaar actief in Leuven

In het woon- en zorgcentrum De Wingerd van Leuven, bestaat al meer dan 4 jaar een gemengd koor voor mensen met dementie, voor familieleden en vrijwilligers. Elke maand wordt er op een dinsdag tussen 18.00 en 19.00u gezongen en per zangsessie zijn er tussen de 45 en de 80 deelnemers. Zij hebben een vast repertoire van 30 liedjes en als de bezetting die dag ‘echt goed zit’,  gebeurt het wel eens dat de zangers-vrijwilligers een tweede stem aanheffen. Tot groot jolijt van alle aanwezigen.

Voor de muzikale begeleiding kan het Que Sera, Sera-koor rekenen op een pianist. Deze vrijwilliger komt uit de ruimere familiekring van de bewoners van het woon- en zorgcentrum De Wingerd. De organisatie en de muzikale begeleiding is in handen van een groepje vrijwilligers, waarvan er verschillende muzikaal geschoold zijn. Toch is er ook voor de medewerkers van het aanpalende lokale dienstencentrum Wijnveld een blijvende rol als coördinator. Zo komen er bijvoorbeeld regelmatig jongeren uit een secundaire school in de buurt meezingen. Dat gebeurt op vraag van een leerkracht en het is telkens een ander groepje, zodat er flink afspraken worden gemaakt. Ook andere -dikwijls oudere- mensen uit de omgeving komen meezingen. Gewoon omdat ze graag zingen. Want dat is en blijft het belangrijkste drijfveer.

Het organisatieteam heeft zich gaandeweg laten inspireren o.a. door de publicaties van De Stem van ons Geheugen en heeft een werkvorm gezocht die het best aansloot bij de wensen van de zangers en de lokale situatie. Toch wordt er in De Wingerd al bijna 20 jaar gezongen met de bewoners en nu nog zijn er naast de repetities met het ‘volledige koor’ ook nog zangsessies op de aparte afdelingen van het woonzorgcentrum. En ook daarin zingen al wel eens familieleden mee.

Al kunnen we moeilijk spreken over een nieuw koor, De Stem van ons Geheugen voegt Que Sera, Sera graag toe aan de overzichtslijst met contactkoren op deze website.

No geen commentaren

Leave a Reply