De Stem van ons Geheugen op het Landelijk Congres Dementiezorg in Nederland

Hanne Deneire, artistiek coördinator van De Stem van ons Geheugen, was te gast op het 6e Landelijke Congres Dementiezorg in Nederland. Tijdens dit congres was er veel aandacht en ruimte voor de deelnemende mensen met dementie en hun familieleden. De bedoeling was om vernieuwende ontwikkelingen in de dementiepraktijk en recente evoluties uit onderzoek te presenteren aan een ruimer publiek, met speciale focus op wat mensen met dementie nog wel kunnen. Helemaal in lijn met de filosofie van De Stem van ons Geheugen.

Zintuigen prikkelen was één van de deelthema’s van dit congres en ook dat was op maat van de methode die Hanne Deneire mee ontwikkelde voor De Stem van ons Geheugen. In het volgende videofragment zien en horen we Hanne aan het werk.
Het Nederlandse Landelijke Congres Dementiezorg werd dit jaar mee georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. 800 personen namen deel aan de 73 sessies en workshops. De congresreader is nog tot 19 december te downloaden via de volgende link

No geen commentaren

Leave a Reply