Zorgwijzer over De Stem van ons Geheugen

De Stem van ons Geheugen kwam aan het woord in het oktobernummer van Zorgwijzer, het blad van Zorgnet Vlaanderen. De inleiding van het artikel is meteen bijzonder treffend: “Het is niet omdat het gevoel en het denken niet meer de vorm van woorden krijgt, dat het ophoudt. Ze uiten zich onder een andere vorm. Een zachtere vorm. Als je voor hen woorden vindt, krijg je een glimlach terug en een flonkering in de ogen.”(Matthias Schoenaerts).

Ook muziek heeft die kracht en kan het contact weer even herstellen. Vooral de liedjes van toen ze tussen 12 en 25 jaar oud waren, blijven hangen. Daarom moet het liedjes-aanbod telkens weer aangepast en uitgebreid worden. Koenraad De Meulder, Directeur van Koor&Stem Vlaanderen en Dirk Van Herpe, Directeur van het woon- en zorgcentrum Den Olm leggen uit hoeveel een contactkoor betekent voor mensen met dementie en hun omgeving. Ook voor mensen die in ‘de verzonkenfase’ van dementie zitten.

Hoe kan je zo’n contactkoor oprichten, hoe organiseer en begeleid je een contactkoor? De sessie-begeleider moet wel muzikaal begeleiden, maar de sociale dimensie van zijn opdracht staat voorop. Wie kan je er mee voor inzetten en waar in jouw buurt kan je deze mensen vinden? De antwoorden zijn helder en warm. De Stem van ons Geheugen is een sociaal project dat de brug legt tussen cultuur en welzijn, het raakt aan het hart van al wie eraan meedoet. Lees het voledige artikel via de volgende link:  http://issuu.com/w247/docs/2014_zorgwijzer_47/27?e=1194960/9885678
Meer informatie over de begeleiding die De Stem van ons Geheugen geeft bij het opstarten en de verdere werking van een contactkoor, vind je op deze website.

No geen commentaren

Leave a Reply