Het zit in de kleine dingen!

De koorwereld spaart tijd noch moeite om over zichzelf te zeggen dat zingen goed is voor de culturele, sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling van mensen. Wie in een koor zingt, zal dit argument onmiddellijk beamen. Voor heel wat mensen is er niets zo verfrissend, inspirerend en versterkend als de wekelijkse repetitie van het koor. Met enkele uurtjes samen zingen verdwijnt de stress en komen mensen volledig tot rust.

Voor wie wat verder af staat van het zingen blijft dit pleidooi heel abstract. Wie nooit in een koor gezongen heeft, kan de kracht van het samen zingen moeilijk inschatten en waarderen. Het is wonderbaarlijk hoe snel dit voorbehoud wegvalt wanneer iemand ondervindt hoe er met mensen met dementie wordt gezongen. De essentie van het zingen komt hier op een heel diepmenselijk manier tot uiting. Het zijn de heel kleine signalen en zuivere emotionele reacties van mensen met dementie tijdens het zingen, die het voor iedereen duidelijk maken hoe diep die ervaring mensen treft. De kracht van het zingen zit in de kleine dingen: de tinteling in hun ogen, de spontane glimlach, het kleine gebaar of de zachte beweging.

 

No geen commentaren

Leave a Reply